ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Моніторинг якості освіти

 
 

Аналіз контрольних робіт з історії України

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 5 класі

 В класі за списком 12 учнв. Контрольну виконували 12 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     5

-

-

5

41,6%

6

50%

1

8,4%

                 

Якість знань- 58,4%

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру і складалися з 2 - х варіантів.

Контрольна з історії України включала у себе:

- 1 завдання на визначення поняття.;

-1 завдання на визначення століття;

-1 завдання на визначення лишнього в переліку;

- завдання достатнього рівня на заповнення таблиці

- завдання вищого рівня передбачало скласти міні розповідь про установи з охорони історичних джерел.

Аналіз показав, що учні 5 класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок.

Результати засвідчили, що учні 5 класу оволоділи основними знаннями та вміннями.

Складність у учнів класу викликали завдання середнього та достатнього рівня.

Типові помилки, які допустили учні:

-Нумізматика -18,2%

-Скіфи – 36,4%

-Геральдика-27,3%

-Трипільці- 36,4%

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недосконалістю підручника (великим об'ємом параграфів), та не бажанням самостійно працювати вдома. Школярі не читають додаткової літератури, те про що йде розмова на уроці без додаткової самостійної роботи вдома - забувається. Бідна мова і невміння висловити власну думку випливають із вище сказаного.

Аналіз контрольних робіт з історії України

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 7 класі

В класі за списком 23 учні. Контрольну виконували 22 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     7

-

-

12

54,5

6

27,3

4

18,2

                 

Якість знань- 45,5 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольна з історії України включала у себе 24 тестових завдань.

Аналіз показав, що учні 7 класу на середньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок .

Результати засвідчили, що учні 7 класу оволоділи основними знаннями та вміннями. Типові помилки, які допустили учні:

-Святослав – 46,2%

-1-а релігійна реформа В. Великого -53,9%

-Ярослав Мудрий – 38,5%

-Софія Київська - 38,5%

-Золоті ворота – 38,5%

-Хрещення Русі -53,9%

-Розгром Хазарського каганату-46,2%

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з недосконалістю підручника (великим об'ємом параграфів, хронологічними помилками), та не бажанням самостійно працювати вдома.

Аналіз контрольних робіт з всесвітньої історії, історії України

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 6 класі

В класі за списком 8 учнів. Контрольну виконували 8 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     6

-

-

3

37,5%

4

50%

1

12,5%

                 

Якість знань- 62,5 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

       Аналіз показав, що учні 6 класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок.

        Результати засвідчили, що учні 6 класу оволоділи основними знаннями та вміннями.

Контрольна робота складалася з двох варіантів, які містили різнорівневі завдання: пояснити дати, поняття; охарактеризувати історичні явища; визначити причини та наслідки історичних подій.

Причини незадовільних результатів:

 • відсутність мотивації до навчання;
 • безвідповідальність під час виконання домашнього завдання і підготовки до уроків.

Аналіз контрольних робіт з історії України

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 9 класі

В класі за списком 11 учнів. Контрольну виконували 11 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     9

-

-

6

54,5%

3

27,3%

2

18,2%

                 

Якість знань- 45,5 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Контрольна з історії України складалася з двох рівноцінних варіантів та включала у себе:

-    6 тестових завдань;

-    завдання достатнього рівня.

Аналіз показав, що учні класу на середньому та достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок.

Результати засвідчили, що учні 9 класу оволоділи основними знаннями та вміннями, вміють давати оцінку історичним подіям та явищам.

Складність у учнів класу викликали завдання на вміння порівнювати двох історичних діячів та проводити паралелі між їх діяльністю, та завдання з визначення впливу волелюбних ідей в закладах освіти на розвиток суспільства.

Типові помилки, які допустили учні:

-    Аграрна реформа в Західній Україні - 20%

-    Адміністративна - територіальний поділ-30%

-  Історичне значення національне - культурного руху в Україні в 1-й пол. XIXст.- 20%.

- Кількісний склад українських земель у складі Російської імперії -30%.

- Російська - французька війна - 20 %.

- Соціальна структура населення -10 %.

- Кирило - Мефодіївське братство - 20%.

- Російська - турецька війна 1806 - 1812рр.- 10%.

Прогалини у знаннях учнів найчастіше пов'язані з тим, що учні самостійно вдома не працюють. Та поряд з цим, великому об'єму матеріалу в підручникові.

                                            Аналіз контрольних робіт з географії

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 6 класі

В класі за списком 8 учнів. Контрольну виконували 8 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     6

-

-

3

37,5%

5

62,5%

-

-

                 

Якість знань- 62,5 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів згеографії в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Аналіз показав, що учні 6 класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок .

Результати засвідчили, що учні 6 класу оволоділи основними знаннями та вміннями.

Питання для контрольної роботи складались з завдань тестового характеру з вибором однієї правильної відповіді, завдання картографічного характеру.

Недоліки у роботах в основному стосувалися завдань картографічного характеру.

Аналіз контрольних робіт з географії

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 7 класі

 

В класі за списком 23 учні. Контрольну виконували 22 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     7

-

-

11

50%

7

31,8%

4

18,2%

                 

Якість знань- 50 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з географії в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Питання для контрольної роботи складались з завдань тестового характеру з вибором однієї правильної відповіді, визначення понять та завдання картографічного характеру.

Аналіз показав, що учні 7 класу на достатньому рівні засвоїли програмовий матеріал, набули необхідних навичок.

 Результати засвідчили, що учні 7 класу оволоділи основними знаннями та вміннями.

При виконанні завдань картографічного характеру учні допустили ряд помилок, які стосувалися неправильного нанесення номенклатури на контурну карту. Деякі учні дали неповну відповідь при визначенні понять.

 

 

 

 

 

Аналіз контрольних робіт з географії

за І семестр 2019/2020 навчального року

у 9 класі

В класі за списком 11 учнів. Контрольну виконували 11 учнів. З них роботу написали на:

   Клас

 Початковий

Середній

Достатній

 Високий

     9

-

-

5

45,4%

4

36,4%

2

18,2%

                 

Якість знань- 54,6 %

Добір матеріалу для проведення контрольної та оцінювання результату здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з географії в базовій школі. Завдання включали матеріал, що відображав засвоєння навчального матеріалу на кінець І семестру.

Питання для контрольної роботи складались з завдань тестового характеру з вибором однієї правильної відповіді,  на встановлення відповідності, визначення понять.

 Деякі учні допустили помилки при встановленні відповідностей та при виконанні завдань тестового характеру.

Учні добре знають фактичний матеріал, вміють розв'язувати географічні задачі але є неточності у розв’язанні, дають зв’язні відповіді на запитання. Проте допускають помилки на знання термінології.

 

Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з математики

                       за I семестр 2019/2020 навчального ріку учнями 5 класу

                                     Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                         Первомайської міської ради Харківської області

Метою проведення підсумкової контрольної роботи було перевірити рівень засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивчених тем:  "Геометричні фігури і величини", " Множення натуральних чисел", "Розв’язування нескладних рівнянь", "Площа фігури за малюнком", "Об'єм прямокутного паралелепіпеда", "Розв’язування задач з комбінаторики","Координатна пряма і відстань між точками»,  "Ділення натуральних чисел".

В підсумковій роботі учні повинні були виконати дев'ять завдань різного рівня:

Частина І. Тестові завдання з однією правильною відповіддю:

№1- перевести одиниці вимірювання (дм і мм) у сантиметри;

№2- обчислити площу фігури за малюнком;

№3- обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда за його лінійними розмірами;

№4- встановити відповідність між формою і назвою геометричної фігури;

Частина ІІ. Тестові завдання з коротким рішенням і однією правильною відповіддю:

№5- обчислити  зручним способом множники;

№6- розв'язати нескладне  рівняння.

Частина ІІІ. Завдання з повними розв'язками та  поясненнями:

№7- на координатному промені показати положення точки за її координатами і знайти відстань між точками;

№8- розв'язати  приклад на виконання арифметичних дій;

№9- розв'язати комбінаторну задачу ;

1. 19.12.2019 року в 5 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  12 учнів, писало роботу 11 учнів, що складає 92%.

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 0

 5

 0

 1

 1

 2

 2

 0

0

Відсоток ,   %

0

0

0

 0

45

 0

 9

10

18

18

 0

0

                           

 

2. Якість виконання роботи:

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          0

0

            5

45

        4

37

           2

18

 

Показник якості знань учнів 5 класу за контрольну роботу становить 55%.

Середній бал по класу за контрольну роботу  8  балів.

 

 

 

     Середній             Якість

       рівень                знань

        45%                    55%                       

 

3. Якість виконання завдань:

Контрольна робота показала, що добре були виконані завдання з таких тем: "Геометричні фігури і величини", " Множення натуральних чисел", "Розв’язування нескладних рівнянь", "Площа фігури за малюнком", "Об'єм прямокутного паралелепіпеда", "Розв’язування задач з комбінаторики","Координатна пряма і відстань між точками". Найбільш важким виявилася  тема: "Ділення натуральних чисел". Учні недостатньо володіють навичками ділити натуральні числа.

Основні помилки:

 • допускають обчислювальні помилки - 60%;
 • нечітко розуміють умови текстових задач - 60%;
 • розв’язують вправи нераціональними способами- 10%;
 • не мають достатньої просторової уяви - 10%;
 • не вміють розв’язувати рівняння - 30%;

 

Причини виникнення:

- відсутність системного підходу до повторення раніше вивченого матеріалу;

- недостатня самоосвітня діяльність учнів;

- прогалини в знаннях, отриманих в початковій школі;

- не до кінця опрацьований і закріплений учнями матеріал теми

 

Шляхи усунення:

- систематичне повторення всіх етапів алгоритмів виконання множення та ділення, регулярне включення в проведення усного рахунку завдань на множення та ділення натуральних чисел та відпрацювання загальної системи повторення;

- стимулювання учнів до самостійного пошуку знань;

- посилення індивідуальної роботи з учнями;

- детальне обґрунтування на уроці учителем контрольних моментів з тем;

- визначення психологічних аспектів низької успішності учнів при написанні контрольних робіт та психологічна підтримка дітей.

 

У наступному семестрі треба активізувати роботу по формуванню навичок логічного мислення учнів, просторових уявлень, більше використовувати нові технології навчання та формувати в учнів навички самоконтролю

             Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з математики

                       за I семестр 2019/2020 навчального ріку учнями 6 класу

                                     Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                         Первомайської міської ради Харківської області

Метою проведення підсумкової контрольної роботи було перевірити рівень  засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивчених тем:

 «Подільнісь натуральних чисел»,

 «Відношення і пропорції»,

 «Відсоткові розрахунки»,

 «Коло. Круг», «Діаграми»,

«Дії зі звичайними дробами» .

В підсумковій роботі учні повинні були виконати дев'ять завдань різного рівня:

Частина І. Тестові завдання з однією правильною відповіддю:

№1-відповісти на запитання використовуючи діаграму;

№2- встановити відношення елементів кола;

№3- застосувати правила ознаки подільності чисел;

№4- знайти число за відсотками.

Частина ІІ. Тестові завдання з коротким рішенням і однією правильною відповіддю:

№5- обчислити площу частини круга за малюнком;

№6- розв'язати пропорцію з десятковими дробами.

Частина ІІІ. Завдання з повними розв'язками та  поясненнями:

№7- розв'язати задачу на відношення;

№8- розв'язати  приклад на виконання арифметичних дій зі звичайними дробами.

 

1. 23. 12.2019 року в 6 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  8 учня, писало роботу 7 учнів, що складає 88%.

 

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 0

 2

 1

 1

 2

 1

 0

 0

0

Відсоток ,   %

0

0

0

 0

29

 14

14

29

14

 0

 0

--

                           

 

2. Якість виконання роботи:

 

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          ---

---

            3

43

4

57

           0

0

Показник якості знань учнів 6 класу за  контрольну роботу становить 60%.

Середній бал по класу за контрольну роботу  8  балів.

 

 

 

     Середній             Якість

       рівень                знань

        43%                    57%                  

 

 

3. Якість виконання завдань:

Контрольна робота показала, що добре були виконані завдання з таких тем: «Подільнісь натуральних чисел», «Відношення і пропорції», «Відсоткові розрахунки», «Коло. Круг», «Діаграми».

Найбільш важким виявилося завдання на виконання арифметичних дій зі звичайними дробами.  Учні недостатньо володіють навичками розв’язувати вправи на додавання, множення та ділення звичайних дробів з різними знаменниками.

Помилки:

-  розв'язання пропорції -40%;

- обчисленнях зі звичайними дробами -95%;

Причини виникнення:

 • слабка пам'ять для  засвоєння важливих математичних понять;
 • недостатня сформованість логічного мислення;
 • слабкі  обчислювальні  навички;
 • слабо сформовані навички самостійної  роботи;
 • невпевненість учнів  у розв'язуванні складних задач;
 • проблема  вихованості учнів.

Шляхи усунення:

1. Приділити  більше часу на повторення теоретичного матеріалу.

2. Наповнити практичну частину уроку завданнями для розвитку навичок усного обчислення, логічного мислення, просторової  уяви і зміцнення пам'яті учнів.

3. Посилити індивідуальний підхід до кожної дитини.

4. Шукати такі спільні форми роботи , які найбільш цікаві дітям різного рівня розвитку  здібностей, рівня навченості.

5. Залучити батьків до  соціально-педагогічної  взаємодії  над усуненням  проблем навчання та виховання їхніх дітей.

6. Активізувати  роботу зі здібними до вивчення математики  учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних  завдань, виконання диференційованих творчих завдань.

 7. Залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, участі у математичних масових заходах, олімпіадах, конкурсах тощо.

                  Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з алгебри

                    за I семестр 2019/2020 навчального ріку  учнями 7 класу

                                 Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                        Первомайської міської ради Харківської області

 

Метою проведення підсумкової контрольної роботи з алгебри було перевірити рівень  засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивченої теми «Розкладання многочленів на множники» .                                                                                  

 

В підсумковій роботі учні повинні були виконати п'ять завдань різного рівня:

завдання №1- представити у вигляді многочлена вираз;

завдання №2-розкласти вираз на множники;

завдання №3-розв'язати рівняння;

завдання №4- спростити  вираз;

завдання №5-довести  нерівність або розв'язання зручним способом приклад зі степенями.

 

1. 17.12.2019 року в 7 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  23 учнів, писало роботу 18 учнів, що складає 78%.

 

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 2

 4

 1

 4

 3

 0

 3

 1

0

Відсоток ,   %

0

0

0

11

 22

 5

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17

 0

17

 6

0

                           

 

2. Якість виконання роботи:

 

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          0

0

            7

40

         7

40

           4

20

 

 

Показник якості знань учнів 7 класу за  контрольну роботу становить 56%.

Середній бал по класу за контрольну роботу - 7  балів.

 

 

 

 

 

                      

                         

                                    

                                             Середній      Якість                                         

                                               40%               60%                        

3. Якість виконання завдань:

 

Контрольна робота показала, що добре були виконані завдання на представлення виразу  у вигляді многочлена; розкладання на множники, розв'язання зручним способом приклад зі степенями, а також частково розв'язані рівняння.  Найбільш важкими виявилися завдання на доведення нерівності. Учні недостатньо володіють логічним і критичним мислення.

Типові помилки в контрольних роботах з алгебри у 7 класі:

- недостатня сформованіть навичок застосування формул розкладання многочлена на множники - 30%;

- допущені помилки при обчисленнях - 40%.

 

Значну кількість робіт написаних на середньому рівні пов'язую з:

 • неглубокими знаннями теоретичного матеріалу;
 • слабкими  обчислювальними  навичками;
 • слабко сформованими навичками самостійної  роботи;
 • невпевненістю учнів  у розв'язуванні складних задач;

 

Шляхи усунення:

 

1. Приділяти  більше часу на повторення теоретичного матеріалу.

2. Наповнити практичну частину уроку завданнями для розвитку навичок усного обчислення і зміцнення пам'яті учнів.

3. Посилити індивідуальний підхід до кожної дитини.

4. Шукати такі спільні форми роботи , які найбільш цікаві дітям різного рівня розвитку  здібностей, рівня навченості.

5. Активізувати  роботу зі здібними до вивчення математики  учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних  завдань, виконання диференційованих творчих завдань.

 6. Залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, участі у математичних масових заходах, олімпіадах, конкурсах тощо.

7. Послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять

   Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з геометрії

                    за I семестр 2019/2020 навчального ріку  учнями 7 класу

                                 Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                        Первомайської міської ради Харківської області

Метою проведення підсумкової контрольної роботи було перевірити рівень засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивчених тем «Паралельні прямі» .                                                                                  

В підсумковій роботі учні повинні були виконати сім завдань різного рівня:

Частина І. Тестові завдання з однією правильною відповіддю:

№1- тест на паралельність прямих;

№2- тест на визначення кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною;

№3- тестове завдання  на знаходження кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною;

Частина ІІ. Завдання з повним розв'язком:

№4- розв'язати задачу за малюнком на обчислення кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, за властивістю кутів і ознаками паралельних прямих;

№5-задача на доведення.

1. 11.12.2019 року в 7 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  23 учнів, писало роботу 20 учнів, що складає 81%.

 

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 4

 1

 4

 2

 5

 0

 3

 1

0

Відсоток ,   %

0

0

0

20

 5

20

10

 25

 0

15

 5

0

                           

 

2. Якість виконання роботи:

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          1

5

            9

40

         7

35

           4

20

 

Показник якості знань учнів 7 класу за  контрольну роботу становить 56%.

Середній бал по класу за контрольну роботу - 7  балів.

 

 

 

 

                      

 

                    

                                             Середній      Якість                                         

                                               45%               55%                       

 

3. Якість виконання завдань:

 

Контрольна робота показала, що добре були виконані тестові завдання і  задача на доведення. Найбільш важкою виявилася задача на застосування властивостей кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною і ознак паралельних прямих.

Учні недостатньо володіють навичками визначати шляхи розв’язку і застосовувати теоретичні знання в нових ситуаціях.

Значну кількість робіт написаних на середньому рівні пов'язую з:

 • слабка пам'ять для  засвоєння важливих геометричних понять;
 • недостатня сформованість геометричної уяви;
 • слабо сформовані навички самостійної  роботи;
 • невпевненість учнів  у розв'язуванні складних задач;
 • слабка мотивація до навчання.

Шляхи усунення:

Проаналізувавши якість виконання річних завдань можна зробити наступні висновки щодо підвищення рівня навченості учнів при вивченні наступних тем у 7 класі:

 

1. Виділяти  час на постійне повторення важливих математичних понять теоретичного матеріалу.

2. Наповнити практичну частину уроку  завданнями для розвитку навичок усного обчислення, логічного мислення, просторової  уяви  учнів, розв’зуванню прикладних задач.

4. Посилити індивідуальний підхід до кожної дитини.

5. Шукати такі спільні форми роботи, які найбільш цікаві дітям різного рівня розвитку  здібностей, рівня навченості.

6. Активізувати  роботу зі здібними до вивчення математики  учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних  завдань, виконання диференційованих творчих завдань.

 7. Залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань.

                 Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з алгебри

                    за I семестр 2019/2020 навчального ріку  учнями 9 класу

                                 Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                        Первомайської міської ради Харківської області

Метою проведення підсумкової контрольної роботи було перевірити рівень  засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивчених тем «Нерівності з однією змінною»,

«Найпростіші перетворення графіків функцій», «Функція. Властивості функції», «Квадратична функція».                                                                                  

В підсумковій роботі учні повинні були виконати сім завдань різного рівня:

Частина І. Тестові завдання з однією правильною відповіддю:

завдання №1- відповідно умові порівняти невідомі числа ;

завдання №2- знайти значення функції, якщо задано значення аргументу;

завдання №3- оцінити значення виразу;

завдання №4- встановити правильну відповідь розв'язку нерівності;

Частина ІІ. Тестові завдання з коротким рішенням і однією правильною відповіддю:

завдання №5-за графіком функції описати деякі її властивості;

завдання №6-побудувати і описати перетворення графіків даних функцій;

Частина ІІІ. Завдання з повними розв'язками та  поясненнями:

завдання №7- знайти графічно точки перетину параболи з прямою.

1. 16. 12.2019 року в 9 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  11 учнів, писало роботу 10 учень, що складає 90%.

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 1

 1

 2

 2

 0

 2

 1

 1

0

Відсоток ,   %

0

0

0

 10

 10

 20

20

 0

20

 10

 10

0

                           

 

2. Якість виконання роботи:

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          ---

---

            4

40

         4

40

           2

20

 

Показник якості знань учнів 9 класу за  контрольну роботу становить 40%.

Середній бал по класу за контрольну роботу – 7,4  балів.

 

 

 

 

                     

                   Середній      Якість                                         

                      40%               60%                       

 

 

3. Якість виконання завдань:

Контрольна робота показала, що учнями 9 класу найбільш засвоєні такі теми: "Функція",  "Нерівності", "Геометричні перетворення графіків функцій", тому учні добре виконали такі завдання -  1,2, 3, 5, 6 та показали вміння оцінити значення виразу,  знайти розв’язок нерівності, побудувати графіки функцій.. Найбільш важкими виявилися завдання з теми: "Квадратична функція" –завдання високого рівня.

Учні недостатньо вміють застосовувати формули розв’язування квадратного рівняння -40%; застосовувати  властивості  квадратичної функції -40%.

Висновок:

Аналіз контрольних робіт з алгебри свідчить про те, що учні в основному, виконали завдання на достатньому рівні.

Фактори, що негативно впливали на навчальні досягнення учнів 9 класу — внутрішні, суб'єктивні чинники, які виходять в основному  від самих учнів, тобто слабка мотивація до навчання.

Кроки щодо підвищення рівня навченості учнів при вивченні наступних тем у 9 класі:

1. Виділити час на постійне повторення важливих математичних понять.

2. Приділити більше часу на повторення теоретичного матеріалу.

3. Наповнити практичну частину уроку завданнями для розвитку навичок усного обчислення, логічного мислення, просторовоїуяви і зміцнення пам'яті учнів.

4. Збільшити контроль за виконанням домашніх завдань.

5. Посилити індивідуальний підхід до кожної дитини.

6. Організувати додаткові заняття, як один із шляхів подолання неуспішності учнів.

7. Залучити батьків до  соціально-педагогічної  взаємодії  над усуненням  проблем навчання та виховання їхніх дітей, шляхом:

-спільного визначення мети діяльності;

-спільного планування змісту роботи та форм організації;

-спільного розподілу сил і засобів, предмета діяльності у відповідності з можливостями кожного учасника;

-спільного контролю та оцінки результатів роботи, а потім прогнозування нових цілей і завдань.

8. Активізувати роботу зі здібними до вивчення математики учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, виконання диференційованих творчих завдань.

                Аналіз виконання підсумкової контрольної роботи з геометрії

                    за I семестр 2019/2020 навчального ріку  учнями 9класу

                                 Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

                        Первомайської міської ради Харківської області

Метою проведення підсумкової контрольної роботи було перевірити рівень  засвоєння  учнями 9 класу навчального матеріалу з вивчених тем «Координати на площині», « Вектори на площині», « Розв'язування трикутників» .                                                                                   

В підсумковій роботі учні повинні були виконати сім завдань різного рівня:

Частина І. Тестові завдання з однією правильною відповіддю:

завдання №1- тест на скалярний добуток векторів;

завдання №2- за рівнянням кола встановити координати його центра, або його радіус;

завдання №3- знайти координати середини відрізка;

завдання №4- визначити вид трикутника.

Частина ІІ. Тестові завдання з коротким рішенням і однією правильною відповіддю:

завдання №5-розв'язати нескладну задачу на застосування теореми косинусів;

завдання №6- розв'язати задачу на застосування наслідків з теореми синусів;

Частина ІІІ. Завдання з повними розв'язками та  поясненнями:

завдання №7- розв'язати задачу на знаходження медіани трикутника за теоремами синусів і косинусів.

1. 23. 12.2019 року в 9 класі була проведена контрольна робота.

 За списком  11 учнів, писало роботу 10 учень, що складає 100%.

 

                 Бал за контрольну роботу

 

 

1

2

3

 0

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

0

 0

 2

 2

 2

 1

 1

 1

 1

0

Відсоток ,   %

0

0

0

 0

 20

 20

20

10

10

10

 10

0

                           

 

2. Якість виконання роботи:

          1-3

Почат. рівень

%

        4 - 6

Серед. рівень

%

       7 - 9

Дост. рівень

%

       10 - 12

Висок. рівень

%

          ---

---

            4

40

      4

40

           2

20

 

Показник якості знань учнів 8 класу за  контрольну роботу становить 40%.

Середній бал по класу за контрольну роботу  7,4  балів.

 

 

 

 

 

   Середній           Якість

      рівень             знань

        40%                60%                       

3. Якість виконання завдань:

 

Контрольна робота показала, що найбільш засвоєні такі теми: "Координати на площині",  "Вектори", "Тригонометричні тотожності", "Розв’язання трикутників", тому учні добре виконали такі завдання -  2, 3, 5, та показали вміння встановлювати координати кола і радіус за рівнянням,  знаходити координати середини відрізка, , застосовувати теореми синусів і косинусів, але учні недостатньо володіють навичками визначати шляхи розв’язку і застосовувати теоретичні знання в нових ситуаціях.

 При розв'язування задач  застосовують тільки стандартні алгоритми.

 

Висновок:

Аналіз контрольних робіт з геометрії свідчить про те, що учні, в основному, виконали завдання на достатньому рівні.

Фактори, що негативно впливали на навчальні досягнення учнів 9 класу — внутрішні, суб'єктивні чинники, які виходять  в основному  від самих учнів, тобто слабка мотивація до навчання.

 

Кроки щодо підвищення рівня навченості учнів при вивченні наступних тем у 9 класі:

 

1. Виділити час на постійне повторення важливих геометричних понять.

2. Приділяти більше часу на повторення теоретичного матеріалу.

3. Наповнити практичну частину уроку завданнями для розвитку навичок усного обчислення, логічного мислення, просторової уяви і зміцнення пам'яті учнів.

4. Збільшити контроль за виконанням домашніх завдань.

5. Посилити індивідуальний підхід до кожної дитини.

6. Організувати додаткові заняття, як один із шляхів подолання неуспішності учнів.

7. Залучити батьків до  соціально-педагогічної  взаємодії  над усуненням  проблем навчання та виховання їхніх дітей, шляхом:

-спільне визначення мети діяльності;

-спільне планування змісту роботи та форм організації;

-спільне розподіл сил і засобів, предмета діяльності у відповідності з можливостями кожного учасника;

-спільний контроль та оцінка результатів роботи, а потім прогнозування нових цілей і завдань.

8. Активізувати роботу зі здібними до вивчення математики учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, виконання диференційованих творчих завдань.

Аналіз виконання підсумкової  роботи

                                  з алгебри і початків аналізу  

                          за І семестр 2019/2020 навчального року 

              учнями 10 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Метою проведення підсумкової  роботи  було перевірити рівень  засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивченої теми «Функції, властивості та графіки»                                                                                   

За результатами вивчення теми учні повинні були:

-З'ясувати властивість наданої функції за формулою.

-Вказати  властивість наданої функції за графіком.

-Обчислити значення аргументу, якщо задана функція і її значення.

 -Знайти  область допустимих значень заданої функції.

-Побудувати графік квадратичної функції.

-Побудувати графік функції, що містить модуль.

1. 20. 12.2019 року в 10 класі була проведена контрольна робота.

За списком - 26 учнів, писало роботу 27 учнів , що складає 100%

2. Якість виконання роботи

 

Кількість

Кількість  учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

учнів у класі

що виконували

Початковий рівень

Середній рів.

Достатній рів.

Високий рів.

 

роботу

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть

%

27

27

0

0

12

45

15

55

0

0

 

Якість навчальних досягнень, %

55%

 

 

     

    

      55%             45%

 Достатній  і   середній   

                   рівні                                            

3. Висновок

Значну кількість робіт написаних на середньому рівні, пов'язую з тим, що у учнів недостатня сформованість обчислювальних навичок; недостатня сформованість навичок самостійної  роботи; учні не володіють глибокими  знаннями  навчального матеріалу  з тем минулих років,  не можуть запам'ятовувати великий обсяг інформації, не вміють самостійно знаходити джерела необхідних відомостей і використовувати їх відповідно до  розв'язування складних завдань.

Над розвитком цих вмінь ще потрібно працювати.

 

                       Аналіз виконання підсумкової  роботи

                                  з алгебри і початків аналізу  

                          за І семестр 2019/2020 навчального року 

              учнями 11 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Метою проведення підсумкової роботи було перевірити рівень  засвоєння  учнями навчального матеріалу з вивчених тем: «Похідна», «Застосування похідної».                                                                                  

За результатами вивчення тем учні повинні були:

-З'ясувати вірність теореми про похідну.

-Знайти похідну елементарної функції.

-Знаходити  критичні точки функції.

-Розв'язати задачі на механічний та геометричний зміст похідної.

-Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку.

-Дослідити функцію з допомоги похідної  і побудувати її графік.

1. 20. 12.2019 року в 11 класі була проведена контрольна робота. За списком - 25 учнів, писало роботу 25 учнів, що складає 100%

2. Якість виконання роботи

 

Кількість

Кількість  учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

учнів у класі

що виконували

Початковий рівень

Середній рів.

Достатній рів.

Високий рів.

 

роботу

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть.

%

Заг. к-ть

%

25

25

0

0

13

55

12

45

0

0

 

Якість навчальних досягнень, %

45%

 

     

    

      45%              55%

 Достатній  і   середній   

                   рівні                     

Учні достатньо засвоїли теоретичну основу теми. Вміють застосувати необхідну формулу для обчислення похідної елементарних  функцій. Знають і вміють використовувати алгоритм знаходження проміжків зростання і спадання, екстремуми  функції. Достатньо орієнтуються у досліді зображення графіка  функції, щоб скласти і заповнити таблицю результатів дослідження функції. Типовими недоліками в роботах є недостатнє уміння учнів самостійно  провести повне і ґрунтовне дослідження функції, необхідного для побудови її графіка.

Складними виявилися питання, які  стосувалися практичних навичок роботи з функціями  вище другого степеня.

Недостатнє уміння учнів самостійно  провести повне і ґрунтовне дослідження функції, щоб побудови її графік, багато помилок у обчисленнях.

Висновок

Більшість учнів не володіють глибокими  знаннями з теми, вони не вміють самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до  розв'язування  нетипових завдань.

Над розвитком та корекцією цих вмінь ще потрібно працювати.

 

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120

 

 

З В І Т

за  І семестр   2019/2020 навчального року

 

Мережа закладу

На початок  навчального  року          -   154       

На кінець  навчального  року             -   152       

Вибуло за І семестр                             -  18      

Прибуло  за І семестр                          -  16      

Дена школа :

На початок  І семестру                         -    94      

На  кінець І семестру                            -    89        

Вибуло   за І семестр                             -   5         

Прибуло  за І семестр                            -   0        

Школа  при Державній установі  ( Первомайська виправна колонія №117)

На початок  І семестру                          -  60                     

На  кінець І семестру                             -  63                        

Прибуло  за І семестр                            -  16        

Вибуло    за І семестр                            -  13        

Денна школа

Навчаються на:               

початковому рівні                                 -      0  

середньому рівні                                    -    32 (44%)        

достатньому рівні                                   -   28  (38%)        

високому рівні                                        -   13  (18%)        

Школа  при Державній установі  ( Первомайська виправна колонія №117)

Навчаються на:                 

початковому рівні                                -  0 

середньому рівні                                  -  40   (64 %)         

достатньому рівні                                -   23  (36%)           

високому рівні                                      -    0              

Відвідували школу                             -   89 (денна школа ) + 63 (школа при ВК №117)             

Індивідуальне навчання (педагогічний  патронат)  -     3

 (1 учень -достатній рівень, 2 учнів -середній рівень)

Не відвідували школу                           -      0          

Травматизм                                            -      0          

Правопорушення                                   -      0

            

 

                 Заступник  директора  з  НВР                          Захарова  Т.В.

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 

Інформація про проведення  державної підсумкової атестації  у  2017/2018  навчальному  році

         в 4,9,11(12) класах  :  

            Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 4 класу

                                          з української мови

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12   учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  - 2  учні (  17 %)

На достатньому  -     6  учнів (   50 %)

На середньому -        4 учні (   33 %)

На початковому -      0 учнів  (  0  %)

Якість знань становить   67 %

     Підсумкова контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову звязного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.

    Підсумкова контрольна робота з української мови формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування( з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох  завдань  до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом, трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь, творчого – на побудову звязного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формує власні оцінні судження.

    Аналізуючи результати ДПА можна зробити такі висновки:

     Завдання №1 – вміння працювати з текстом продемонстрували:   8       учнів(  67 %), частково виконали   3  учнів ( 25 %)(Рибаков В., Конопля О., ЗубенкоБ.),не справились із завданням  1  учень(  8  %) (Петрашенко О.)

    Завдання №2 для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом виконали:   12   учнів( 100   %),

    Завдання №3 виконали:  11  учнів( 91 %)

    Завдання №4 виконали: 12     учнів(  100 %)

    Завдання №5 –списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь виконали:   9  учнів(  75  %)

    Завдання №6 для перевірки мовних знань  виконали:  8    учнів( 66 %)

    Завдання №7 виконали:  11    учнів( 91  %)

    Завдання №8 виконали:11    учнів(  91 %)

    Завдання №9  творчого характеру передбачало побудову звязного висловлювання на задану тему. Учні продемонстрували вміння висловлювати власну думку, будувати звязні речення, але більшість учнів припустилися помилок при логічній побудові послідовності подій. Не всі учні дотримувалися будавати тексту. Були допущено орфографічні та пунктуаційні помилки.

      Аналіз  підсумкової контрольної роботи з української мови засвідчує, що більшість 8 учнів (   67 %) засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівні. Учні продемонстрували вміння самостійно працювати із текстами різних літературних жанрів; аналізувати прочитані твори; висловлювати власні судження щодо прочитаного. Але необхідно продовжити роботу по формуванню навички звязного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно, послідовно висловлювати власні думки. На уроках систематично проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати перевірні слова, вміння змінювати форми частин мови.

      Вчитель –В.М.Лєсніченко

 

                                                               Аналіз результатів

               державної підсумкової атестації учнів 4 класу з математики

   Державна підсумкова атестація (ДПА) у початковій школі в 2017/2018 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, листа МОН Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році та листа МОН Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти.

     Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

  Зміст завдання для підсумкових контрольних робіт з математики сформовано відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12  учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  -   2     учні (17 %)

На достатньому  -       6     учнів ( 50 %)

На середньому -          5     учнів (  33 %)

На початковому -         0    уянів  (0 %)

Якість знань становить    67   %

    Контрольна робота з математики передбачала сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арефметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

 В ході проведення контрольної роботи перевірявся рівень оволодіння наступними елементами засвоєння програмового матеріалу з математики за курс початкової школи:

 • порядок арифметичних дій;
 • алгоритм додавання та віднімання чисел;
 • завдання з геометричним матеріалом;
 • виконання дій з іменованими числами;
 • письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел;
 • письмове множення та ділення багатоцифрових чисел;
 • розв’язування складених задач вивчених видів.

Підсумкова контрольна робота для державної атестації з математики була сформована з таких завдань: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів; завдання відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами; завдання відкритого типу з короткою відповіддю; завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача)

             Тестові завдання виконали:

    Завдання №1 виконали безпомилково     8  учнів(  67 %)

    Завдання №2 виконали безпомилково  8    учнів(  67  %), не виконали   4   учні (  33 %) (Конопля О., Зубенко Б., Рибаков В., Набока К.)

    Завдання №3 виконали безпомилково   8    учнів( 67%) , не виконали 4      учні (   33   %) (Скрипник М., Зубенко Б., Рибаков В., Петрашенко О.)

    Завдання з геометричним матеріалом №4 виконали безпомилково  3      учнів(  25 %), допустили помилки при кресленні   9    учнів( 75 %)(Скрипник М., Петрашенко О., Конопля О., Рожковий В., Рибаков В., Набока К.,Самсонов І., Горавньова С., Героненко О.)

    Завдання №5 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково    12   учнів( 100 %), припустилися помилки    0  учнів(  0 %)    

    Завдання №6 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково  9  учнів( 75 %), припустилися помилки  3  учнів(25  %) (Самсонов І., Конопля О., Скрипник М.)

    Завдання №7 з відкритого типу з короткою відповіддю виконало безпомилково   9  учнів( 75  %), припустилися помилки при використанні табличного множення  2  учні( 16 %)  (Петрашенко О, Зубенко Б.   ), допущено помилки при діленні багатоцифрових чисел   3    учнями (  25 %) (Зубенко Б.,Рибаков В., Петрашенко О.) не впоралися із завданням   0    учнів(  0  %)

    Завдання відкритого типу №8 з розгорнутою відповіддю (задача) виконали в повному обсязі     6  учнів( 50 %); допущено помилку в результаті обчислення однієї дії   2    учні(  17%)   ( Набока К.,  Горавньова С., ), допущено помилку в результаті обчислення двох дій   4  учні  (  33 %) (Рибаков В., Конопля О., Рожковий В.,Петрашенко О.),  не впоралися із розв’язанням задачі в повному обсязі   0  учнів ( 0 %)

     Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками що передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв’язувати складені задачі вивчених типів.

    Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання;роботу з геометричним матеріалом на побудову; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв’язанню різних видів задач.

Вчитель -   ЛєсніченкоВ.М.

Рекомендації:

 Математика.

Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками, що  передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв'язувати складені задачі вивчених типів.

            Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; % добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв'язанню різних видів задач.  

Українська мова Аналіз ДПА з української мови засвідчує, що більшість учнів засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівнях, але необхідно продовжити роботу  з формування навички зв’язного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно , послідовно висловлювати власні думки. На уроках проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати  перевірені слова, вміння змінювати форми частин мови.Літературне читання (українська мова)59% учнів продемонстрували вміння  самостійно працювати з текстами різних літературних жанрів, аналізувати прочитані твори, висловлювати власні судження щодо прочитаного. Продовжувати роботу над творчими завданнями.

Результати ДПА учнів 9 класу за  2017 / 2018 навчальний рік

Українська мова

 

К-сть

учнів у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

 

 

3

30

4

40

3

30

                             

Висновки: учні 9 класу  під час проведення державної підсумкової атестації з української мови  послуговувались соціокультурною інформацією, аналізували, оцінювали, відбирали  і використовували  її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей.

ДПА з української мови у 9 класі показало, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Учні засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при прямій мові, вставних словах, однорідних членах речення. Хоча зустрічаються недоліки  у розстановці розділових знаків та переносі слів.

Рекомендації: спрямувати навчальний матеріал для стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української  мови. Систематично працювати зі словниками та різноплановою довідковою літературою, робити необхідні виписки з книжок і журналів, правильно оформляти, зберігати і використовувати їх у навчальній роботі., звернути увагу на інтонацію у різних видах речень, збільшити обсяг фонетичних вправ.

Працювати  з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, передавати її в самостійно створених висловлюваннях різних типів, стилів і жанрів. З метою самоосвіти учням  використовувати Інтернет . Програми реалізувати через конкретні завдання навчального предмету, які відповідно до Державного стандарту ґрунтуються на емоційно - ціннісній, літературознавчій,загальнокультурній і змістових лініях.

 

Математика

К-сть

учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

-

-

6

60

4

40

-

-

                                   

Висновки:

Учні  9 класу  під час проведення  ДПА з математики  показали  знання  на достатньому та високому рівні. Під час висвітлення  теми «Числові нерівності» учні засвоїли теоретичний матеріал, який використали під час написання  державної підсумкової атестації. Складним  виявився для учнів матеріал «перетворення графіків функції...» Використали  знання з теми «Квадратні нерівності». На рівні з цим основною проблемою є застосування теоретичних знань для розв’язування , а також робити самостійні висновки. Державна підсумкова атестація з математики учнів 9 класу свідчить про те що учні працюють більше на достатньому та високому рівнях. Навчальний матеріал учні засвоїли добре. Якість знань становить 100%. Але при виконанні письмової роботи з математики були допущені помилки:

 • при перетворенні буквених виразів;
 • побудова графіків функцій;
 • при розв'язуванні задач на відсотки;
 • при розв'язуванні геометричних задач на знаходження площі круга, вписаного в трикутник з відомими сторонами;

Рекомендації:   - продовжити роботу над удосконаленням контролю знань, використовувати тестові технології в процесі навчання й підготовки учнів;

 • прищеплювати інтерес до предмета шляхом мотивації, активних методів навчання, використання комп'ютерних технологій, математичного  експерименту, застосовувати отриманні знання на практиці.
 • удосконалювати методику проведення уроків, підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • організовувати самостійну діяльність школярів, стимулюючи оригінальні думки, шляхи розв’язування задач, спрямовувати зусилля
 • учнів не тільки на відтворення знань і вмінь, а й учити застосовувати їх у змінених і нестандартних ситуаціях.

 

Історія України

 

К-сть

Учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

0

-

4

40

5

50

1

10

                                   

Висновки: у 9 класі результати ДПА з історії України показали, що більшість учнів мають середній та достатній  рівень навчальних досягнень Жоден учень не вчиться на початковому рівні.

Отже, плануючи роботу з учнями 9 класу потрібно підвищити зацікавленість дітей до вивчення предмета шляхом впровадження сучасних технологій, індивідуальної роботи з учнями. У роботі враховувати інтелектуально- психологічні особливості школярів. При проведенні тематичного оцінювання використовувати диференційовані різнорівневі завдання.

 Рекомендації: аналіз результатів НДУ  з історії України показав, що учні, в основному  вміють встановлювати зв'язки між історичними явищами та об'єктами. Дев'ятикласники продемонстрували майже повне засвоєння знань про  історичних особистостей та знання культурно – історичних пам’яток. При виконанні завдань учні показали знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології та картографії.

Звернути увагу на необхідність урізноманітнення методів навчальної діяльності на уроках історії щодо формування в учнів уміння спостерігати за явищами  та подіями  щодо формування практичних навичок при вивченні історичних  фактів, з якими  людина зустрічається у повсякденному житті; на розуміння причинно-наслідкових зв'язків між факторами і явищами, що спостерігаються в навколишньому середовищі: на обґрунтування важливих світоглядних питань.

Максимально приділяти увагу  на опрацювання історичних джерел: історичні документи, карти , схеми і фотоматеріали.

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 12-х класів 

у 2017/2018 навчальному році(вечірня (заочна) форма навчання)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ  ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА :13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ  ПРО ПОВНУ  ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ:13

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ:0

СРІБНА МЕДАЛЬ: 0

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0

 

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість

 учнів

12-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кільсь учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних  досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

13

 

13

-

7/54%

6/46%

-

2

Історія України

13

 

13

-

10/77%

3/23%

-

3

Біологія

13

 

13

-

4/31%

9/69%

-

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
Первомайської загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів № 1
за  І  семестр  2017/2018  навчального року
На початок  навчального року                176       
На кінець І семестру                              177    
Вибуло                                                      21
Прибуло    22
Дена школа
На початок навчального року 111  
На кінець І семестру                              108
Вибуло                                                    7         
Прибуло                                                    4
Вечірня школа
На початок навчального року                65
На кінець І семестру                              69
Прибуло  18
Вибуло                                                      14
Атестовано    80
Не атестовано                                        0
Відвідували школу                                106
Індивідуальне навчання 2
Не відвідували школу                            0
Травматизм 0
Правопорушення 0
Денна школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 30 37,5%
достатньому рівні 42 52,5%
високому рівні 8 10%
не атестовано            0 0
Вечірня  школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 48 69,5%
достатньому рівні 21 30,5%
високому рівні 0 0
не атестовано        0 0
 
                                 Директор школи              Т.С.Черкашина 
 

 

Заходи щодо реалізації освітнього проекту
«Моніторинг якості освіти в Харківській області»
у  Первомайській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №1 
Первомайської  міської  ради  Харківської  області
 
1.1. Організаційно-методичний напрям
1.1
Забезпечення проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в  школі: Учні, адміністрація школи Квітень-травень 2018 року Адміністрація школи
- on-line анкетування щодо визначення рівня обізнаності вчителів  української мови та  літератури, російської мови інтегрованого курсу «Література», математики, біології, географії, фізики, хімії  і учнів 9-х класів із питань міжнародного дослідження якості освіти PISA
Учні 9-х класів, вчителі - предметники Вересень 2017 року Адміністрація школи
1.2 Забезпечення проведення загальнодержавного дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів» Учні 4-х класів За окремим графіком Учителі 4 –х  класів ,
адміністрація школи
1.3
 
1.4.
 
Забезпечення проведення моніторингових досліджень якості освіти в школі:
Адміністрація школи
- ефективність реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти в початковій школі;
Адміністрація школи,учителі, учні 1-4-х, 8-х, 11-х  класів, батьки учнів 1-4-х. 8-х, 11-х класів І етап: січень-червень 2018
ІІ етап: січень-червень 2019 року
ІІІ етап: січень-червень 2020 року
- результативність роботи з підготовки учнів до інтелектуальних змагань (Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН); Учителі 5-11-х класів, учні 5-11-х класів І етап: травень-серпень 2018 року
ІІ етап: травень-серпень 2019 року
ІІІ етап: травень-серпень 2020 року
- результати навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за підсумками ЗНО та ДПА. Учні 4-х, 9-х, 11-х класів
І етап: серпень-жовтень 2017 року
ІІ етап: серпень-жовтень 2018 року
ІІІ етап: серпень-жовтень 2019 року
Організація моніторингових досліджень у навчальному закладі - Згідно з графіком Адміністрація школи
2.2. Науково-методичний напрям
2.1. Надання замовлень  на проведення науково-методичних заходів із питання моніторингу якості освіти    Адміністрація школи За потребою Адміністрація школи
2.2. Забезпечення участі педагогічних працівників школи в науково-методичних заходах із питань моніторингу якості освіти Адміністрація школи За окремим графіком Адміністрація школи
3. Навчально-методична діяльність
      3.1 Вивчення освітніх потреб педагогічних працівників школи у підвищенні моніторингової компетентності (на основі діагностування, вивчення матеріалів аналітичної діяльності) - Протягом 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 навчальних років Адміністрація школи
4. Інформаційно-аналітична діяльність
4.1 Узагальнення та аналіз результатів моніторингових досліджень на рівні закладу освіти;  надання результатів моніторингу до відділу освіти Адміністрація школи І етап: листопад
2017 року
ІІ етап: листопад
2018 року
ІІІ етап: листопад
2019 року
Адміністрація школи
- ефективність реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти І етап: квітень
2018 року
ІІ етап: квітень
2019 року
ІІІ етап: квітень
2020 року
 
- результативність роботи з підготовки учнів до інтелектуальних змагань (Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН) І етап: серпень
2018 року
ІІ етап: серпень
2019 року
ІІІ етап: серпень
2020 року
 
- результати навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за підсумками ЗНО та ДПА І етап: жовтень
2017 року
ІІ етап: жовтень
2018 року
ІІІ етап: жовтень
2019 року
      4.2 Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками  моніторингових досліджень у закладі - За графіком моніторингових досліджень Адміністрація школи
4.3 Вивчення дієвості внутрішнього моніторингу в школі Порівняння результатів внутрішнього та зовнішнього моніторингу - За графіком державної атестації навчальних  закладів
Адміністрація школи
4.4. Ознайомлення педагогічних працівників школи із результатами моніторингових досліджень Адміністрація школи Адміністрація школи
 
 
                                                                                      Директор школи                          Т. С.Черкашина